We mogen blijven tennissen maar er zijn de volgende VOORWAARDEN  en REGELS waar we ons strikt aan dienen te houden !!

– houdt 1,5 meter afstand tot elkaar
– geen wedstrijden (COMPETITIE)
– geen gebruik maken van kleedkamers, douches of toiletten
– kantine blijft dicht

 

Dit is conform de eerdere richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 2 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS.
Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.!
Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. 

Wat betekent dit in de praktijk?
– Dat als je moet wachten op elkaar, of op een baan, iedereen de 1,5 meter in acht moet nemen.                                                                                                    — Even verzamelen of wachten op een baan op het terras is prima, maar het is niet de bedoeling om gezellig bij elkaar te gaan zitten. Er wordt van       iedereen verwacht direct het terrein te verlaten als je klaar bent met tennissen.

Belangrijk
Wij willen iedereen er uitdrukkelijk op attenderen deze regels in acht te nemen!

De boetes voor overtredingen zijn 4000 euro voor de vereniging en de mensen die in overtreding zijn, krijgen ook een boete.
Voor degene die in het bezit is van een sleutel: neem je verantwoordelijkheid en laat niemand binnen in de kantine. Wij als kleine vereniging kunnen de kosten van de boete niet dragen en zullen die dan helaas moeten verhalen op ‘overtreders’. Er wordt momenteel intensief gecontroleerd bij omliggende sportverenigingen!

-Het Bestuur –