BAAN REGELEMENT

Baanreglement

Hoofdregel is dat andere mensen en de tennisaccommodatie zo weinig mogelijk overlast c.q. schade van uw gedragingen ondervinden.

De banen mogen uitsluitend betreden worden met weinig geprofileerde tennisschoenen.

Nette sportkleding is verplicht op de baan, het dragen van andere kleding is niet toegestaan.

Alle banen moeten door middel van een label worden gereserveerd. Dit mag maximaal 1 uur van te voren en bij aanwezigheid op het tennispark.

Grove overtredingen kunnen aanleiding zijn tot tijdelijke of definitieve schorsing.

Ieder lid wordt geacht dit reglement te kennen en het toe te passen.

In alle niet hierin voorziene gevallen beslist het bestuur.

Baan onderhoud

Een ieder dient de mensen van de Soweco in staat te stellen het noodzakelijke onderhoud te doen.

Ieder lid is na afloop verplicht de baan te vegen. Een aanbod als: wij doen het straks wel, is niet geldig.

Vegen dient te geschieden tot aan de afrastering. De all-weather baan dient van buiten naar binnen te worden geveegd.

Bij een losse toplaag dient er gesproeid te worden, tot aan het moment dat er plassen dreigen te ontstaan.

Het eventueel vegen van de lijnen wordt door de volgende speler gedaan.

Gebreken aan de baan melden bij het bestuur.

Het bestuur kan u verplichten om eerst baanonderhoud te doen, alvorens te spelen.

Voor alle banen geldt: spelen bij regen is niet toegestaan. Voor de gravel banen geldt: spelen bij vorst (bevroren banen) is niet toegestaan.

Voor de all-weather baan geldt: spelen bij opdooi is niet toegestaan.

Rommel en bladeren dienen van de baan te worden verwijderd.

VOORRANG HEBBEN:

Aanwijzingen van het bestuur. Dit ten allen tijde en voor alle gevallen.
Trainingen/tennislessen
Competitiewedstrijden
Toss-avonden
Naleving van deze regels is erg belangrijk i.v.m. controle door de gemeente Twenterand (dit i.v.m. zelfwerkzaamheid)