Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het zover !
De netten staan er weer op, de gravelbanen zijn klaar !
De all-weather baan moet nog wel gerivitaliseerd worden, maar kan ook op getennist worden.

“IT GIET OAN ”

Met ingang van woensdag 3 mei is elke woensdagavond de kantine geopend.
Even napraten na het tennissen of gewoon gezellig even langskomen voor een kop koffie, biertje, colaatje of wijntje.
Nieuwe leden die nog vragen hebben over het reilen en zeilen binnen de vereniging, mensen die het tennissen een keertje willen
proberen. Iedereen is van harte welkom.
Zijn er nog leden die ook wel een keer kantinedienst willen draaien laat het even weten aan Hilbrand of Géanda