INSCHRIJFFORMULIER

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Machtiging: Uw inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie wordt met een automatische incasso geïnd. Daarom graag onderstaande “SEPA” machtiging volledig invullen en ondertekenen. U machtigt hierbij de penningmeester van Tennisvereniging Westerhaar om het verschuldigde inschrijfgeld (éénmalig) en tot wederopzegging de jaarlijkse contributie automatisch af te schrijven van: Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant: Tennisvereniging TVWV Zwembadlaan 8, 7676 SZ Westerhaar, Kenmerk machtiging contributie TVWV, rekeningnummer 36.66.29.085
    - Inschrijfgeld € 5 (wordt automatisch geïncasseerd bij aanvang lidmaatschap) - Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 jaar (één jaar) - Beëindiging lidmaatschap: Lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden opgezegd vóór 1 januari bij de ledenadministratie