Ledenadministratie

Lid worden 

Wil je je aanmelden als lid van Tennisvereniging Westerhaar-Vriezenveensewijk, dan kan dat via het aanmeldformulier onderaan het tabblad Clubinfo. Vul het aanmeldformulier volledig in en stuur een digitale pasfoto mee.

Contact
Wil je lid worden, maar heb je nog vragen? Mail dan naar evelien.letteboer@hotmail.com of bel 0546 – 659914.

Voor potentiële leden en nieuwe leden hebben wij het Infoboekje samengesteld met daarin veel informatie over onze vereniging. Een exemplaar kun je opvragen door te mailen naar bovenstaand adres.

Betalen
Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 5,-.
De contributie is een maandelijks bedrag. Conform besluit in de algemene ledenvergadering van 24 februari 2015 wordt deze jaarlijks in december geïndexeerd met 2%.
De betaling van de contributie vindt plaats via automatische incasso. Dit betreft een doorlopende machtiging.

Wijziging gegevens
Wil je wijzigingen in je persoonsgegevens, zoals adres of e-mailadres zo spoedig mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie?

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan.
Het lidmaatschap kan daarna 1 keer per jaar schriftelijk (via e-mail) opgezegd worden bij de ledenadministratie en wel per 31 december van elk jaar.

Bij opzegging in de loop van het jaar zal tot het eind van dat jaar nog contributie verschuldigd zijn.

Gegevens ledenadministratie
Evelien Letteboer
evelien.letteboer@hotmail.com
0546 – 659914

Kosten lidmaatschap:

Senioren 1e lid € 7,34
2e lid en verder € 6,79
Junioren 1e lid € 5,21
2e lid en verder € 4,53

In de ledenvergadering van 2014 is een jaarlijkse indexering van 2% afgesproken.
Dit wordt volgens afspraak in december doorgevoerd.

Steunende leden
Dit zijn personen die onze tennisvereniging een warm hart toedragen.
Zij zijn formele leden en ontvangen alle communicatie die de andere leden krijgen en zijn van harte welkom op onze activiteiten.
Het maandelijkse bedrag hiervoor is € 2,50 (er vindt geen indexering plaats).