LEDEN INFORMATIE

Aanmelden kun je door het inleveren van:

een recente pasfoto
een volledig ingevuld aanmeldingsformulier
een goed ingevulde machtiging
Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 jaar (één jaar)
Beëindiging lidmaatschap: Contributie inning wordt stopgezet na inlevering van clubpas/KNLTB pas.
Afmelden: schriftelijk of telefonisch op bovenstaand adres.

Bij het lid worden van de tennisvereniging krijgt ieder lid een pasje. Hiermee kun je de banen reserveren op ons eigen tennispark d.m.v. het afhangen van je pasje op het afhangbord.

Bij verlies van het ledenpasje kun je drie dingen doen:

1. Je kunt uiteraard niets doen
2. Je kunt bij de ledenadministratie om een noodpasje vragen, maar hiermee kun je alleen de banen op ons eigen tennispark reserveren, kosten € 2,30
3. Je kunt een officieel pasje aanvragen, kosten € 7,00

Het is dus ieder lid aan te raden zuinig op zijn/haar ledenpasje te zijn.

Kosten lidmaatschap tennisvereniging:

Senior:
1e lid € 6.92
2e lid € 6.40
3e lid € 6.40

Junior:
1e lid € 4.91
2e lid €4.26
3e lid € 4.26

Bankrelatie tennisvereniging:

Rabobank Westerhaar
Rek.nr. 36.66.29.085
T.n.v. Tennisvereniging Westerhaar Vriezenveensewijk

Mochten er nog vragen zijn over bovenstaande, neem dan even contact op met de ledenadministratie.

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van elk jaar.
Als u wilt opzeggen, moet u dit dus voor 31 december doen bij de ledenadministrateur.
Wie na 1 april opzegt, dient in principe het volledige bedrag te betalen, respectievelijk krijgt geen restitutie van de reeds betaalde contributie.

IBAN

Zeer binnenkort gaat ook de tennisvereniging over op IBAN.
Dit betekent dat ieder lid een uniek machtigingsnummer krijgt.

Wat moet je doen?
Niets.
Je bankrekeningnummer wordt automatisch gewijzigd in een IBAN-nummer.

Wat wijzigt er voor de leden?
Niets.
De frequentie en het contributie-bedrag blijven hetzelfde.

Mochten er toch nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met de penningmeester
Evelien Letteboer, 0546-659914.