VCL (Vereniging Competitie Leider)

Wat is een VCL?

De VCL is de persoon binnen onze vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt.

Hoe wordt je VCL?
Bij deelname aan een competitie is een vereniging verplicht om ten minste één VCL met een geldig certificaat te hebben. Het certificaat van de cursus Verenigingscompetitieleider is vijf jaar geldig. Tijdens de cursus wordt o.a. informatie gegeven over het competitiereglement en de speelsterktebepaling en worden praktische tips gegeven voor de organisatie van de competitie.

Taken van een VCL:
* Aanspreekpunt voor competitiezaken binnen de vereniging.
Voor al je vragen met betrekking tot de verschillende competities of tijdens de
competitie kun je dus bij de VCL terecht.
* Contactpersoon voor de KNLTB indien er zaken geregeld moeten worden, zoals
wedstrijden die verplaatst moeten worden of wanneer door slecht weer op
inhaaldagen gespeeld moet worden.
* Aanmelden van de competitieteams bij de KNLTB en uitnodigingen versturen naar
de tegenstanders.
* Zorgen voor de juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten.
* De aanvragen voor dispensatie, bijvoorbeeld als een lid in twee teams wil spelen of
voor twee verenigingen.
* Zorgdragen voor voldoende en juiste ballen.
* Organiseren van een informatieve aanvoerders-bijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst worden o.a. de ledenpassen van de teamleden uitgereikt,
de wedstrijdformulieren overhandigd en het benodigde aantal ballen per team
uitgegeven.

Wie is de VCL?
Dinand Letteboer.
Bereikbaar op 0651886588 of djhletteboer@gmail.com.